1434 1921
Aktivni filteri:

Broj zapisa: 4
Poredaj po:
Korespondencija Kazimira Draganića Vrančića s tijelima francuske uprave u Dalmaciji
Korespondencija Kazimira Draganića Vrančića s tijelima francuske uprave u Dalmaciji

Naslov: Korespondencija Kazimira Draganića Vrančića s tijelima francuske uprave u Dalmaciji

Vrijeme nastanka djela: 1807

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆOBITELJ DRAGANIĆ VRANČIĆKazimir Draganić Vrančić rođ. 1746. sin FranePoslovni spisi

Identifikator: HR-DAZD-352.3.3.4.4

Stvaratelj: Draganić Vrančić, Kazimir

Razina opisa: predmet

Opseg: 7 listova

Jezik: ita

Dokumenti Fiskalne komore u Šibeniku koji se odnose na livadu Piket u vlasništvu države
Dokumenti Fiskalne komore u Šibeniku koji se odnose na livadu Piket u vlasništvu države

Naslov: Dokumenti Fiskalne komore u Šibeniku koji se odnose na livadu Piket u vlasništvu države

Vrijeme nastanka djela: 1800-1801

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆOBITELJ DRAGANIĆ VRANČIĆKazimir Draganić Vrančić rođ. 1746. sin FranePoslovni spisi

Identifikator: HR-DAZD-352.3.3.4.1

Stvaratelj: Fiskalna komora Šibenik

Razina opisa: predmet

Opseg: 4 lista

Jezik: ita

Poslovni dokumenti neke Kazimirove funkcije u upravi (možda Fiskalnoj komori)
Poslovni dokumenti neke Kazimirove funkcije u upravi (možda Fiskalnoj komori)

Naslov: Poslovni dokumenti neke Kazimirove funkcije u upravi (možda Fiskalnoj komori)

Vrijeme nastanka djela: 1801-1804

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆOBITELJ DRAGANIĆ VRANČIĆKazimir Draganić Vrančić rođ. 1746. sin FranePoslovni spisi

Identifikator: HR-DAZD-352.3.3.4.2

Stvaratelj: Draganić Vrančić, Kazimir

Razina opisa: predmet

Opseg: 6 listova

Jezik: ita

Zapisnik sa sjednice Poljoprivredne komisije na kojoj se raspravljalo o nekom prijedlogu zakona
Zapisnik sa sjednice Poljoprivredne komisije na kojoj se raspravljalo o nekom prijedlogu zakona

Naslov: Zapisnik sa sjednice Poljoprivredne komisije na kojoj se raspravljalo o nekom prijedlogu zakona

Vrijeme nastanka djela: 1807-04-29

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆOBITELJ DRAGANIĆ VRANČIĆKazimir Draganić Vrančić rođ. 1746. sin FranePoslovni spisi

Identifikator: HR-DAZD-352.3.3.4.3

Stvaratelj: Draganić Vrančić, Kazimir

Razina opisa: komad

Opseg: 2 lista

Jezik: ita