Digitalizacija i opis obiteljskog fonda Draganić VrančićDržavni arhiv u Zadru pokrenuo je 2020. godine projekt Obiteljski fond Draganić Vrančić: Digitalizacija i primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (KAM) kojemu je cilj pružiti istraživačima, znanstvenicima, kao i široj zainteresiranoj javnosti, mogućnost novog načina pretraživanja i pronalaska dokumenata.


Odabran je fond HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić koji sadrži različite vrste arhivskog gradiva i to privatne i poslovne spise triju generacija obitelji Vrančić, jedne generacije obitelji Draganić i pet generacija obitelji Draganić Vrančić u rasponu od 1434. do 1921. godine.
Kao posebnu vrijednost ovog fonda treba istaknuti nikad objavljene autografe i skice Fausta Vrančića te autografe njegovog strica Mihovila i nećaka Karla. Zanimljiv je i plan dvorca Escorial u Španjolskoj, tiskan 1597. godine, u prvih pedeset godina tiskanja u Europi. S obzirom na to da fond Draganić Vrančić nije cjelovit, nego je raspršen unutar nekoliko ustanova, jedan od ciljeva projekta je potaknuti suradnju s ostalim ustanovama u kojima se dio fonda nalazi kako bi se gradivo okupilo na jednom mjestu u digitalnom okruženju. Dio fonda nalazi se još u Državnom arhivu u Rijeci, Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu kao i u arhivima izvan Hrvatske, u Beču i u Mađarskoj.


Za potrebe ovog projekta razvijen je novi informacijski sustav i baza podataka na temelju aplikacijskog profila sastavljenog od elemenata KAM pravilnika. Svrha primjene Pravilnika na opis arhivskog gradiva je standardizirati opis te time doprinijeti što učinkovitijoj i djelotvornijoj razmjeni, dijeljenju, integraciji kao i ponovnoj uporabi podataka. Tim postupkom uvelike se doprinosi kvalitetnijoj međusobnoj suradnji triju baštinskih zajednica, čime se olakšava dostupnost informacija o gradivu. Cilj je fond učiniti vidljivijim i dostupnijim, a izradom informacijskog sustava sa strukturiranim metapodacima prema postavljenim standardima, omogućuje se bolja pretraživost i razmjena informacija kao i zaštita izvornika. Gradivo je digitalizirano u fotolaboratoriju Državnog arhiva u Zadru i dostupno je putem web-sučelja informacijskog sustava u Digitalnom arhivu.

Izdvojeni podaci

  • Broj zapisa: 250
  • Broj digitalnih preslika: 2387
  • Digitalna obrada:
    • SupraScanII - Cam7600RGB
    • Adobe Photoshop Lightroom Classic 10.4