Naslov: Kursar, Mate

Grupa: Agent

Vrsta: Osoba

Usvojeno ime: Kursar, Mate

Djelatnost:

Zanimanje:

Povijest: sin pok. Ivana, iz Prvića