Naslov: Vlada za Dalmaciju

Grupa: Agent

Vrsta: Institucija

Opis: Varijantno ime: NamjesniĊĦtvo za Dalmaciju, Landesgubernium/Statthalterei Dalmatien Razdoblje: 1813. - 1918.

Usvojeno ime: Vlada za Dalmaciju

Djelatnost:

Povijest: