Naslov: Pečuh

Grupa: Mjesta

Vrsta: Grad

Opis: Pécs (mađ.) Povijesni naziv: Quinque ecclesiae (lat.) Cinquechiese (tal.)

Usvojeno ime: Pečuh

Vrsta usvojenog imena:

Geografski položaj mjesta: 46°04′15″N 18°13′59″E