Naslov: Draganić Vrančić, obitelj

Grupa: Agent

Vrsta: Obitelj

Usvojeno ime: Draganić Vrančić, obitelj

Djelatnost:

Povijest: Obitelj Draganić Vrančić nastala je brakom Frane Draganića (1711. - 1799) i Margarete Vrančić (Veranzio), oboje iz uglednih šibenskih plemićkih obitelji. Frane je na padovanskom sveučilištu stekao diplomu obaju prava. S Margaretom, kćeri konta Antuna Vrančića, sklopio je brak 1737. Margareta je bila posljednji odvjetak svoga roda. Nakon smrti svoga tasta Antuna Vrančića 1743., koji nije imao sinova, Frane Draganić je svom prezimenu dodao i ženino prezime Vrančić (Veranzio) te se njegova obitelj od tada naziva Draganić Vrančić (Veranzio). Time je stekao i posjede Vrančića na otočiću Tijat, u Šibeniku, na Zlarinu i u Prvić-Šepurinama na otoku Prviću. Frane je između 1738. i 1789. pisao djelo "Memorie istoriche di Zlosella e sue tenute con istruzioni" u kojemu iznosi podatke o posjedima i pravima svoje obitelji. Prijateljevao je s Albertom Fortisom koji mu je posvetio svoje izdanje djela Antuna Vrančića "Iter Buda Hadrianopolim anno 1553." To je djelo uvršteno u Fortisov "Viaggio in Dalmazia" tiskan u Veneciji 1774. godine. A. Tartalea posvetio mu je drugo izdanje Vrančićeva djela "Orationes duae" (Venecija, 1793.). Frane i Margareta imali su šest sinova. Isticao se opat Jeronim. Drugi sin Nikola Mihovil (Nicolo Michele), rođen 1740., je kao kapetan šibenskoga područja uspio u lipnju 1797. nakon pada Mletačke Republike uvesti red. Bio je član šibenskoga Velikog vijeća.